stof knippen, bodem en top

Pak je lijstje met gemeten en berekende maten bij de hand

.

Meet en knip twee lapjes met de afmeting:

hoogte: doorsnee + 0,6 + 6 (je mag naar boven afronden)

lengte: gelijk aan de hoogte

In het voorbeeld: hoogte: 16,6 + 0,6 + 6 = 23,2 (ik rond af op  24 cm)

In het voorbeeld: lengte: 23,2 (ik rond af op 24 cm)

Ik knip twee lapjes van 24 × 24 cm

.

Meet en knip twee lapjes met de afmeting:

hoogte: gelijk aan bovenstaande hoogte

lengte: (doorsnee + 0,6) / 2 + 5 (je mag naar boven afronden)

In het voorbeeld: hoogte: 24 cm

In het voorbeeld: lengte: (16,6 + 0,6) / 2 + 5 = 13,6 (ik rond af op 14 cm)

Ik knip twee lapjes van 24 × 14 cm

.

Meet en knip twee lapjes met de afmeting:

hoogte: gelijk aan bovenstaande hoogte

lengte: (doorsnee + 0,6) / 2 + 9 (je mag naar boven afronden)

In het voorbeeld: hoogte: 24 cm

In het voorbeeld: lengte (16,6 + 0,6) / 2 + 9 = 17,6 (ik rond af op 18 cm)

Ik knip twee lapjes van 24 × 18 cm

Volgende→