Patroon maken

Maak een omtrek van de mal voor de bodem op patroonpapier, markeer ook de streepjes die op de mal staan
Vergroot ¼ deel met 0,5 cm

Zet de verticale lijn op de gemarkeerde streepjes

Zet een lijn links van het midden op 1 cm

Zet een lijn rechts van het midden op 5 cm

Zet de horizontale lijn op de gemarkeerde streepjes

Vouw het papier in vieren

Knip het patroon uit op de stippellijn

Herhaal bovenstaande met de mal voor de top

Je hebt nu de patronen waarmee je de hoesjes voor top en bodem gaat maken

Teken nu het patroon voor de flap.

Zet op patroonpapier een lijn met de hoogte van hoogte flap (staat op je lijstje), markeer het midden

Haaks op het midden van de lijn zet je een lijn van 12 cm

Haaks op deze lijn zet je nogmaals een lijn van 12 cm

Langs de langste lijn zet je, aan de binnenkant, een lijn op 1 cm

Trek de schuine lijnen tussen de kortste en de lange  lijn aan de binnenkant

Knip het patroon voor de flap uit

Volgende→