Patroon maken

Maak een omtrek van de mal op patroonpapier (van top en bodem bij een ovale Happy, van bodem bij een ronde Happy)

Vergroot ¼ deel met 0,5 cm

Zet een lijn op het midden

Zet een lijn rechts van het midden op 5 cm

Zet een lijn links van het midden op 1 cm

Vouw het papier in vieren en knip het uit

Flap tekenen:

Teken op patroonpapier de hoogte van de flap (heb je berekend), markeer het midden

Haaks op het midden van deze lijn zet je een lijn van 12 cm

Haaks op deze lijn zet je nogmaals een lijn van 12 cm

Langs de lange lijn zet je een lijn op 1 cm aan de binnenkant

Maak de schuine lijnen tussen korte en laatst gemaakte lange lijn

Knip het patroon voor de flap uit

Volgende →