patroon maken

Maak een omtrek van de mal op patroonpapier, zet een streepje bij de horizontale- en verticale lijn

Vergroot ¼ deel met 0,5 cm

Zet de verticale lijn op de gemarkeerde streepjes

Zet een lijn links van het midden op 1 cm afstand

Zet een lijn rechts van het midden op 5 cm

Zet de horizontale lijn op de gemarkeerde streepjes

Vouw het papier op de horizontale- en verticale lijn in vieren

Knip langs de stippellijn

Dit is het patroon waarmee je de hoesjes voor top en bodem gaat maken

Nu ga je het patroon voor de flap tekenen. Zet op patroonpapier een lijn met de lengte van hoogte flap (staat op je lijstje), markeer het midden

Haaks op het midden van de lijn zet je een lijn van 12 cm

Haaks op deze lijn zet je nogmaals een lijn van 12 cm

Langs de langste lijn zet je, aan de binnenkant, een lijn op 1 cm

Trek de schuine lijnen tussen de kortste lijn en de lange lijn aan de binnenkant

Knip het patroon voor de flap uit

Volgende→