mal maken

Teken op een stuk karton een lijn met de lengte van doorsnee + 0,6 cm, markeer het midden

In het voorbeeld: 16,6 + 0,6 = 17,2 Het midden: 17,2 / 2 = 8,6

Zet haaks op deze lijn, in het midden, een lijn met dezelfde lengte

Zet de passer in het midden en op het uiteinde van de lijn, maak de cirkel

Knip de cirkel uit, dit is de mal voor  top en bodem

Volgende→