mal maken

Teken op een stuk karton een lijn met de lengte van doorsnee + 0,6 cm, markeer het midden.

In het voorbeeld: 16,6 + 0,6 = 17,2 Het midden: 17,2 / 2 = 8,6

Zet haaks op deze lijn, in het midden, een lijn met dezelfde lengte.

Zet de passer in het midden en op het uiteinde van de lijn, maak de cirkel.

Knip de cirkel uit, dit is de mal voor  top en bodem.

Volgende→